Kompānija "Global Intellectual Security"

Autosalonu apsardzei ir sava specifika. Pirmkārt, autotransporta uzņēmumi attiecas pie paaugstināta riska grupas dārgās tehnikas lielā daudzuma dēļ, otrkārt, viegli uzliesmojošo vielu izmantošanas un glabāšanas dēļ, un, treškārt, naudas līdzekļu iegūtu no pārdošanām esamības. Viens no aktuālākiem draudiem auto uzņēmumam – tas ir uzbrukums ar mērķi iegūt īpašumu (zādzība, aplaupīšana vai autotransporta aizdzīšana).

Охрана авто салонов

Zaudējums no noziedzīgiem nodarījumiem, ka arī no ugunsgrēkiem var būt milzīgs – autosalona kasē var glabāties lielas naudas summas, bet no dārgo automobiļu aizdzīšanas vai bojāšanas – ievērojams. Tāpēc auto salonu apsardzi veic profesionāļi.

Dotie objekti ir īpaši svarīgi, pa cik uz to teritorijas atrodas dārdas materiālas vērtības. Par apsardzes prioritātes uzdevumiem šajā gadījumā jākļūst aizsardzībai no zādzības, laupīšanas, vandālisma un krāpšanas mēģinājumiem. Periodā, kad autosalons nestrādā (brīvdienas, nakts laiks) zaudējuma minimizēšanai, ārkārtīgo situāciju gadījumā (ugunsgrēks, plūdi un tml.), atslēgām no salonā esošiem automobiļiem jāatrodas apsardzes stacionārajā postenī apzīmogotā skapī.  Auto salona apsardze sākās ar to, ka mēs novērtējam apsargājama objekta drošības līmeni, sniedzam rekomendācijas tās optimizācijai un objekta apsardzes paaugstināšanai.

Auto salonu apsardze nodrošina:

   • Sabiedriskās kārtības un auto salona iekšējas kārtības ievērošanu
   • Visu nepieciešamu tehnisku līdzekļu un radio sakaru līdzekļu uzstādīšanu
   • Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu
   • Apsardzes darbinieku nepārtrauktu darbu
   • Operatīvu reaģēšanu ārkārtās situācijas gadījumā
   • Auto salona un tā darbinieku īpašuma aizsardzību


Par prioritāru auto salonu apsardzē jābūt laupīšanas, zādzības, autotransporta līdzekļa aizdzīšanas, vandalisma un krāpnieku nedarbu novēršana. Lielu lomu auto salonu apsardzes nodrošināšanā spēlē video novērošanas sistēma, trauksmes un ugunsdrošības signalizācija.

Autosalonā bieži vien tiek veikta gan autotransportu tirdzniecība, gan to servisa apkalpošana. Kā neatņemams papildinājums tam, tur atrodas arī noliktava un jaunā auto transporta stāvvieta, kas skaitās arī par vienu no kontroles pamata zonām, kā arī mazāk manāmas zonas, kuru apsardze ietilpts auto salona apsardzes nodrošināšanas kopējā kompleksā. Un kas ir īpaši svarīgi tāda jautājuma organizēšanā – pareizi sadalīt apsardzes darbinieku esošu resursu, pareizi saplānot un kārtot objekta apsardzes darba uzdevumus.


Auto salonu apsardze nodrošina pašās telpas saglabājumu, tajā esošu materiālu vērtību saglabājumu, kā arī personāla un pretugunsgrēku drošību.