Kompānija "Global Intellectual Security"

Elektriskais žogs – tas ir efektīvs risinājums, ko jau sen izmanto lopkopībā un bīstamu dzīvnieku izolējošos nožogojumos, bet pēdējā laikā tas arvien populārāks kļūst arī privātīpašuma un industriālā sektora objektu apsardzes jomā.

Tas ir iedarbīgs līdzeklis, kas veiksmīgi aizsargā jebkuru teritoriju, gan no cilvēku, gan arī no dzīvnieku nevēlamas iekļūšanas īpašumā. Elektriskais žogs ir nožogojuma sistēma, kas sastāv no paralēlās rindās esošiem iezemētiem vadiem, pa kuriem plūst elektriskā strāva, tādejādi neļaujot šķērsot īpašuma robežu nedz izlienot starp vadiem, nedz pārkāpjot pāri pašam žogam.

 Elektriskās strāvas jauda nav liela, tā ir aprēķināta tā, lai nodarītu cilvēkam sāpes, taču nebūtu dzīvībai bīstama un nenogalinātu. Elektriskās strāvas ģenerators rada augstā sprieguma impulsus (9000 volti), kas plūst elektriskā žoga vadu sistēmās. Pieskaroties elektriskajam žogam pārkāpējs saņem strāvas triecienu (elektrošoku) un spiests atkāpties. Sprieguma impulsi sistēmā tiek padoti ar zināmu intervālu, kas neļauj elektriskajai strāvai nepārtraukti un ilgstoši atrasties kontaktā ar cilvēku. Tieši tāpēc elektriskā žoga sistēma tikai piespiež pārkāpēju atteikties no saviem nodomiem, bet neapdraud tā dzīvību.

Elektriskā nožogojuma strāvas barošanai tiek izmantots 220 V tīkls, saules baterijas vai akumulatori. Papildus tam šī nožogojuma sistēma var tikt integrēta jebkurās apsardzes sistēmās, kas uzstādītas objektā. Piemēram, tā var kalpot arī par apsardzes signalizāciju, jo jebkura elektriskā žoga sistēmā esoša vada pārgriešana vai paša žoga piespiedu „izlādēšana” izraisīs trauksmes sirēnas iedarbināšanu.

Elektriskais nožogojums ir atbilstoši sertificēts un to atļauts lietot Eiropas Savienības valstu teritorijās:

Электро забор

Электро забор

Электро забор

Электро забор

Электро забор