Kompānija "Global Intellectual Security"

  • Гарантия15 gadus ilgstošs perfekts darbs;
  • apdrošināšana par 750 000 EUR. Pilna materiālā atbildība par klienta zaudējumiem;
  • 2 gadu garantija tehnikai;
  • tehniskais atbalsts 24 stundas diennaktī;
  • on-line konsultācijas.

Kompānija “Global Intellectual Security” ir vienīgais apsardzes uzņēmums Latvijā, kas nes pilnu materiālo atlīdzību par klienta zaudējumiem, kas notika mūsu vainas dēļ. Mūsu kompānija izmaksā zaudējumu summu no pašu līdzekļiem, negaidod apdrošināšanas prēmiju. Apdrošināšanas polise 750 000 EUR apmērā ļauj mums segt visus klienta zaudējumus, kas ir arī atrunāts un apstiprināts līgumos un līdz ar to, sniedz mūsu klientiem vairāk miera un uzticības, nekā citu apsardzes firmu klientiem.

Mūsu klientus var nosaukt par divkārt aizsargātiem, jo pērkot drošības kompleksu no „Intellectual Global Security”, viņi automātiski pērk arī apdrošinājumu.

Sertifikāti: