Kompānija "Global Intellectual Security"

Omnicomm Sistēma

СИСТЕМА OMNICOMM

Sistēmas pielietošana ļauj pilnībā kontrolēt  degvielas pārvadāšanas mašīnu, kontrolēt uzpildāmos degvielas apjomus, saņemt degvielas uzskaites elektronisko analogu, novērst degvielas zādzību un nelegālo degvielas pārvadāšanu, nokontrolēt kā patstāvīga transportlīdzekļa, degvielas pārvadāšanas mašīnas izmantošanas parametrus. Omnicom FTC apvieno sevī degvielas apjoma kontroli degvielas pārvadāšanas mašīnas bākā un nodotās degvielas daudzuma caur uzpildes pistoli. Pateicoties abu parametru automātiskai salīdzinošai analīzei, var noteikt ne tikai tiešo degvielas zādzību un nesankcionēto uzpildi, bet arī sarežģīto mahināciju mēģinājumus, kā, piemēram, degvielas zādzība uzpildes laikā, vai mahinācijas ar uzpildes pistoles skaitītāju.

Sistēma sastāv no iekārtu komplekta, kas tiek instalētas kontrolējamā degvielas pārvadāšanas māšīnā, un no analītiskās programmas Omnicomm Autocheck. Sistēma ļauj veikt arī autotransporta monitoringu un atspoguļo tādus parametrus, kā degvielas pārvadāšanas mašīnas maršrutu un atrašanās vietu, ātrumu, borta tīkla spriegumu, ļauj veikt tehnikas darba un dīkstāves analīzi.

Risināmie uzdevumi

 

 • Degvielas pārvadāšanas mašīnas bākā esošas degvielas apjoma kontrole
 • Automātiskā bākas piepildes noteikšana, degvielas nolejas un zādzības noteikšana no bākas ar lūku vai tehnoloģisko caurumu palīdzību
 • Degvielas uzpildes kontrole caur degvielas pārvadāšanas mašīnas pistoli. Omnicomm FTC sistēma atbalsta darbu ar degvielas pārvadāšanas mašīnām, kurām ir viena uzpildes pistole vienam degvielas veidam. Degvielas bākas ar vairākām uzpildes pistolēm un vairākiem degvielas veidiem, var tikt aprīkoti ar vairākiem Omnicomm FTC termināliem.
 • Degvielas uzpildes apjoma skaitītāju rādītāju un degvielas līmeņa sensoru rādītāju automātiskā salīdzināšana un atšķirību analīze.
 • Visu ar degvielu saistītu operāciju attēlošana kartē.
 • Ceļa, maršruta un atrašanās vietas kontrole, kas ļauj noteikt nesankcionētus reisus un mahinācijas ar nobraukumu.
 • Nekorektas ekspluatācijas noteikšana: atļautā ātruma pārsniegšana, braukšana ar palielinātiem motora apgriezieniem.

 

Datu ievākšana no transportlīdzekļa

Sistēma nodrošina sekojošo transporta datu ievākšanu un analīzi:

 • Ātrums un virziens
 • Motora apgriezienu frekvence
 • Aizdedzes ieslēgšana/izslēgšana
 • Degvielas bākā esošās degvielas līmeni
 • Ar uzpildes pistoli padotās degvielas apjomu;
 • Borta tīkla spriegumu
 • Ģeogrāfiskās koordinātas (platums un garums) un augstums virs jūras līmeņa.(m)