Kompānija "Global Intellectual Security"

Mūsu video novērošanas sistēma atškirās no pārējām novērošanas sistēmām, kas pastāv Latvijas tirgū ar to, ka tā ir VIENĪGA sistēma Latvijā, kas piedāvā objekta novērošanu ON-LINE režīmā 24 stundas diennaktī.

 „Extra Eye” sistēma nodrošina diennakts video novērošanu, kas reaģē ne uz zadzības faktu, bet uz tā sagatavošanu, kas dod iespēju mobīlām ekipāžām atbraukt PIRMS incedenta un novērst to, nevis konstatēt kaitējuma faktu, kā arī notiek gadījumos, kad videonovērošana ir tikai signalizācijas dargākais analogs.

Šī sistēma ar kabeļa un bezvadu interneta palīdzību nosūta videoattēlu no jebkura objekta operatora pultij, apstrādā informāciju un paziņo operatoram par  pārkāpumu vai tā sagatavošanu. Turpmākais reaģēšanas algoritms ir aprunāts ar klientu (no tūlītējas policijas izsaukšanas un protokola sastādīšanas līdz kontaktpersonas informēšanai par notikušo)

Jebkuri noziedzīgi nodomi sākas ar sagatavošanu: objekta ārējais apskats, atslēgu piemeklēšana, žogu griešana, videonovērošanas kameru un kustības sensoru aizlīmēšana, glābšanas ceļu nodrošināšana.

Šajā nozieguma posmā vairākums apsardzes signalizāciju ir bezspējīgas, jo iekļūšana objektā nenotiek. Gadījumos, kad sagatavošanas darbības paliek nepamanītas, likumpārkāpējam ir laiks, lai izdarīt zādzību:

  • Jo signalizācija iedarbojās tikai pēc 5-20 sekundēm pēc iekļūšanas (atkarībā no laika, kas ir uzstādīts, lai darbinieks varētu to izslēgt);
  • Summējam laiku nepieciešamo signāla nodošanai pultij; 
  • Informācijas fiksēšana un datu nodošana no apsardzes pults;
  • Operatīvās grupas atbraukšanas laiku.

Labākā gadījumā tas ir 10 minūtes! Diemžēl, tas ir vairāk nekā pietiekami, lai izdarīt zādzību.

Objekti (mājas, atvērtas noliktavas, rūpniecības teritorijas u.c.), kur materiālās vērtības (dārza mēbeles un inventārs, automobiļi u.c.) atrodas ārpus apsargājamās teritorijas, visbiežāk kļūt par zadzību un vandālisma darbību mērķiem.

Bez šaubām, mūsdienās ir daudz dažādu sistēmu, kas ļauj kontrolēt jebkuru teritoriju, tomēr tie ir mazāk uzticāmi, jo var reaģēt gan uz garām skrienošo suni, gan uz cilvēku, kas jau uzkāpa uz žoga. Un tādas sistēmas ir neadekvāti dārgas.

Atkarībā no iegādātā pakalpojuma komplekta, video novērošana notiek vai nu diennaktī, vai tikai naktī, vai to var pieslēgt tikai pie apsardzes vai ugunsdrošības signalizācijas. Ir arī iespējams pieslēgt kompbinēto pakalpojumu paketi, piemērām, nodot objektu novērošanai tikai naktī, bet ilgas prombūtnes laikā (atvaļinājums vai komandējumi) uz diennakts režīmu.