Kompānija "Global Intellectual Security"

  • Video tālvadības novērošanas sistēmu izstrāde un montāža.
  • Automātisko pieejas un perimetra kontroles sistēmu izstrāde un montāža.
  • Telpu tehniskā pārbaude, lai izvairītos no elektronisko līdzekļu iespējamās informācijas bloķēšanas
    apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas izveide un uzstādīšana.
  • Datoru sistēmas drošības kompleksa izstrāde un audits.