Kompānija "Global Intellectual Security"

Būvlaukums un tam blakus esošas teritorijas veido materiālas ražošanas neatkarīgo nozari, kur ir koncentrētas nozīmīgas tehniski-materiālās vērtības, celtniecības materiāli, tehnika, transportlīdzekļi, iekārtas un instrumenti. Celtnieku liela skaita klātbūtne objektā, kā arī vairākas celtniecības tehnikas esamība, kas pastāvīgi kustās, arī ievērojami apgrūtina drošības saglabāšanu apsardzes uzdevumus.

Draudi drošībai var nākt gan no ārpuses (no tiem, kuru nolūks ir nelikumīgi iekļūt objekta teritorijā un izdarīt zādzību vai iekārtu bojājumu), gan no iepkšpuses (no personāla). Tāpat ir iespējams arī slepenas vienošanas variants, starp būvlaukumā strādajošiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas iekļūt tajā no ārpuses.

Būvlaukuma drošības sistēmas galvēnais mērķis ir efektīvas perimetra apsardzes sistēmas un caurlaides pārbaužu režīma radīšana, kas apgrūtinās neuzskaitītas preces izvešanu no objekta teritorijas.

Būvlaukuma apsardzes sistēmas risinājums iekļauj sevī:

  • Drošības audītu;
  • Fizisko apsardzi;
  • On-line video novērošanu (monitorings);
  • Tehniskās sistēmas;
  • Konsultācijas drošības jautājumos.

Mūsu speciāliti veiks drošības sistēmas audītu, kā arī būvlaukuma un tas klātesošās teritorijas analīzi, atzīmejot vietas, kas potenciāli var kļūt par ārējo un iekšējo draudu avotu. Speciālisti noteiks optimalāko un efektīvāko shēmu apsardzes nodrošināšanai tieši Jums, ņemot vērā pastāvošās īpašības un vajadzības.